Skoler

“Læring med heste” er et effektivt redskab til at give jeres elever et mere stabilt, robust og trygt fundament. Det er nemlig et virksomt og veldokumenteret kompetence-redskab, som hjælper eleven med at blive opmærksom på sin psykiske og fysiske tilstand, arbejde med relationer og skabe nye mestringer, som eleven vil kunne bruge i sin hverdag. Gennem kontakt med hesten vil eleven bedre kunne mærke sin egen tilstand, mærke hvad der sker i andre, og mærke hvordan kontakten er i relationen. 

Med “Læring med heste” får jeres elever kompetencer, som afbalancerer deres autonome nervesystem og derved giver dem mere robusthed, tryghed og resiliens. 

Derfor virker læring med heste:
Heste har et veludviklet autonomt nervesystem og kan derfor to vigtige ting:
1. Heste er som flokdyr eksperter i relationer. De vil hele tiden invitere til at være i kontakt og de vil hele tiden respondere autentisk på adfærd. Derfor kan eleverne sammen med heste undersøge deres egen adfærd, opleve kontakt og undersøge, hvad der skaber relationer.

2. Hestes autonome nervesystem reagerer hele tiden på, om de føler sig trygge eller utrygge. Noget de hele tiden viser deres opgivelser. Ved at iagttage hestene og kigge på, hvordan de udtrykker, hvordan deres autonome nervesystem har det, får eleverne et sprog/følelse for arbejdet med nervesystemet. Et sprog, som de kan overføre på sig selv og derved opdage, hvad gør dem urolig eller rolig og hvordan de tilstande kommer til udtryk. På den måde undersøger vi sammen, hvad der virker for den enkelte elev i forhold til afbalancering af det autonome nervesystem.

“Vores elever tør bedre møde nye ting og har fået en bevidsthed om, hvordan deres autonome nervesystem fungerer og kan tale om det. Dét havde vi ikke forventet, men det er kommet helt naturligt i deres arbejde med sig selv, hestene og Sussi “(STU-Greve)

 

Læs om det autonome nervesystem her

Sådan foregår læring med heste: 
Arbejdet foregår gennem samarbejds-øvelser med hesten fra jorden. Disse øvelser er alle afstemt efter elevens kompetencer og tilstand, og her er der fokus på kontakt. Her handler det ikke om at præstere eller være god, men at opdage, hvad der skaber kontakt for eleven, både til sig selv og til hesten. Der er også fokus på det autonome nervesystem og arbejdet med dette. Øvelserne hjælper eleven med at sætte grænser, se andres grænser, opleve samhørighed, holde fokus, få selvtillid og tryghed. I arbejdet har jeg hele tiden fokus på at give eleven redskaber til at kunne bruge de erfaringer om sig selv i sin hverdag. Samtidig arbejder jeg med at skabe en mentalisering omkring elevens egen tilstand, således at eleven kan give udtryk for sin tilstand, hvad der virker for eleven, og hvordan de oplever relationen.

“Eleverne bruger alle deres sanser og hele deres krop, uden at skulle præstere. Det har givet dem mulighed for at lære sig selv at kende, og dét gør Læring med heste til et helt særligt fag, da dét er svært at finde i de andre aktiviteter, vores elever tilbydes. “(STU-Greve) 

Virkningen af læring med heste: 
Den ro heste formidler i god kontakt, gør ofte et uudsletteligt indtryk på os mennesker og giver en oplevelse af tryghed og overskud. Specielt for mennesker med et lavt selvværd og få succeser i livet, kan det at opnå kontakt og færdigheder med en hest være en skelsættende erfaring, som har en kraftig positiv afsmittende effekt på personens øvrige liv. Samtidig vil det at træne sit nervesystem sammen med en hest, give resiliens og robusthed i hverdagen.

“Vores elever har fået meget bedre balance både hjemme og i skolen. De har nu færre konflikter, er interesserede i at konfliktløse og er blevet bedre til at mærke sig selv og forklare, hvordan de har det. “(STU-Greve)

Forskningen bekræfter positiv virkning

Mine forudsætninger:
Jeg er uddannet psykoterapeut, har arbejdet med heste hele mit liv med fokus på horsemanship og afbalancering af hestens autonome nervesystem. Derfor kan jeg med lethed aflæse hestens adfærd, dens følelsesmæssige tilstand og dens respons på eleven. Mine heste er trænede til at være i behagelig kontakt med eleverne. Jeg har nemlig i mit arbejde altid fokus på sikkerhed for elever. Som psykoterapeut har jeg speciale i det autonome nervesystem, biokemien bag og har derfor stor viden og erfaring med at afbalancere og robustheds-styrke dette og kan derfor støtte eleven i arbejdet med dette.

 

 

“Hestene har givet vores elever en enorm glæde, ro og selvtillid – og de glæder sig hver gang, vi skal ud til hestene og Sussi “(STU-Greve)

Introduktion:
Jeg stiller gerne op til et uforpligtende møde eller som indlæg på jeres personalemøde, hvor I kan høre mere om “Læring med heste”.  I er også altid velkomne til at besøge gården og se mig arbejde – eller selv prøve at “arbejde” med hestene.