Kommuner

Oplever I, at en gruppe af jeres stressramte borgere prøver det ene behandlingstilbud efter det andet, men at resultaterne udebliver?

Det kan jeg gøre noget ved.

Heste-assisteret coaching er en effektiv, virksom og veldokumenteret behandling til at forebygge og afhjælpe stress, depression, angst, PTSD mm. På en enkel og konkret facon kan heste-assisteret coaching give borgeren en række værktøjer, som kan bruges til at håndtere belastende situationer i hverdagen. Borgerens forbedringsproces accelereres gennem kropslige øvelser med hesten. Dette giver en hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen. Samtidig bevirker den heste-assisterede coaching, at borgeren får større robusthed i forhold til psykiske belastninger.

Afbalancering af nervesystemet virker:
Hesteassisteret udvikling bruges til at afbalancere det autonome nervesystem og giver borgeren indsigt og viden om, hvordan nervesystemet virker, og hvordan dets styring af vores indre tilstande har direkte effekt på vores livskvalitet. Hesteassisteret udvikling er effektivt, og giver værktøjer til mestring af eget liv ved at gå bagom de forsvarsmekanismer som den kognitive terapi og mindfullness forsøger at angribe direkte.

Læs om det autonome nervesystem her

 Formålet med forløbet:

  • konkrete værktøjer til håndtering af belastende situationer i hverdagen
  • hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen
  • større robusthed i forhold til stress, angst, depression mm.

Derfor virker heste-assisteret coaching:
Heste har et meget veludviklet autonomt nervesystem og kan derfor to meget vigtige ting i relationen til mennesker

  1. Heste afspejler autentisk vores kropssprog og derved vores kropslige og psykiske tilstand.

Med mennesker, som har svært ved at komme i kontakt med deres kropslige og psykiske tilstand enten på grund af stress, depression eller lavt selvværd, betyder det derfor, at de gennem arbejdet med hesten kan få denne kontakt til dem selv. Simpelthen ved at opleve hestens reaktioner på deres adfærd. Derved får de mulighed for at arbejde med deres egen psykiske og fysiske tilstand.

2.    Hesten besidder en meget veludviklet kontakt til sin krop og indre tilstand.

Derfor kan den formidle en tilstand af ro og nærvær, som hjælper mennesker til en større adgang til at afstemme deres nervesystem og derved opnå indre ro, glæde og tilstedeværelse i nuet.

Præcis de to kompentencer bevirker, at arbejdet med at afbalancere og robustheds-gøre borgernes nervesystem, får optimale betingelser gennem arbejdet med heste.

Sådan foregår heste-assisteret coaching: 
Arbejdet foregår gennem samarbejds-øvelser med hesten. Øvelserne hjælper borgeren med at sætte grænser, se andres grænser, opleve samhørighed, holde fokus, give selvtillid, større selvværd eller virker tryghedsskabende. Øvelserne er alle afstemt efter borgerens tilstand, arbejdsområde og personlig kompetencer. Alle øvelserne tager udgangspunkt i brugen af borgerens krop og giver en tæt kontakt til hesten. Det hjælper borgeren med at få et højt niveau af nærvær og en oplevelse af, at tidsfornemmelsen bliver væk – et godt tegn at være lige her – lige nu.

Det er ikke nødvendigt, at borgeren har kendskab til heste eller har ride-kundskaber. Arbejdet med hesten foregår primært på jorden. Timerne foregår i smukke naturlige omgivelser i Ledøje. Herved får borgeren også glæde af den virkening, som arbejdet med personlig udvikling i naturen giver.

Sådan foregår en session

Virkningen af heste-assisteret coaching:
Den tryghed og ro heste formidler i god kontakt, gør ofte et uudsletteligt indtryk på os mennesker og giver en oplevelse af tryghed, ro og overskud. Specielt for mennesker med et lavt selvværd og få succeser i livet, kan det at opnå kontakt og færdigheder med en hest være en skelsættende erfaring, som har en kraftigt positivt afsmittende effekt på personens øvrige liv.  At træne nervesystemet sammen med en hest, giver iøvrigt resiliens og robusthed i borgerens øvrige liv. På den måde vil borgeren opleve, at de bedre kan modstå stress, samt at deres system hurtigt falder til ro igen efter en stresset oplevelse.

Forskningen bekræfter positiv virkning

Mine forudsætninger:

Som uddannet journalist med en karriere på DR nyhedsredaktion er jeg naturlig kritisk og skeptisk overfor terapiformer, som lover helbredelse, hvor de traditionelle behandlingsformer kommer til kort. Da jeg udover min journalistuddannelse og min psykoterapeutuddannelse, har arbejdet professionelt med heste hele mit liv med fokus på afbalancering af deres nervesystemer, blev jeg nysgerrig på, om arbejdet med at afbalancere hestens autonome nervesystem – et system, der i høj grad ligner menneskets – kunne bruges i samspil med arbejdet med at afbalancere klienters nervesystem. Jeg opdagede, at man i USA i mange år har anvendt heste til personlig udvikling, og at deres forskningsresultater viser store positive resultater. Siden har jeg arbejdet med afbalancering og robusthed af klienters autonome nervesystem i samspil med heste. Igennem det arbejde har jeg hos mine klienter oplevet store postive resultater ved metoden.
Jeg kan med min kombination af psykoterapi og horsemanship med lethed aflæse hestens adfærd, dens følelsesmæssige tilstand og dens respons på borgeren.

Som psykoterapeut med speciale i det autonome nervesystem, og biokemien bag, har jeg stor specialviden og erfaring med at afbalancere og robustheds-styrke det autonome nervesystem. På den måde kan jeg støtte borgerens proces og sørge for, at relationen mellem borgeren og hesten er af givtig karakter for borgerens personlige udviklingsarbejde.

Jeg sørger altid for, at borgeren har konkrete redskaber og viden, som de kan bruge i deres hverdag til at håndtere de udfordringer, de møder, når de indgår i relationer og fællesskaber med andre.

Hestens baggrund