Kommuner

Heste-assisteret coaching er en effektiv, virksom og veldokumenteret behandling til at forebygge og afhjælpe stress, depression, angst, PTSD mm. På en enkel og konkret facon kan heste-assisteret coaching give borgeren en række værktøjer, som kan bruges til at håndtere belastende situationer i hverdagen. Borgerens forbedringsproces accelereres gennem kropslige øvelser med hesten fra jorden ( det er ikke ridning) . Dette giver borgeren større livskvalitet samt en eventuel hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen. Samtidig bevirker den heste-assisterede coaching, at borgeren får større robusthed i forhold til psykiske belastninger.

Afbalancering af nervesystemet virker:
Hesteassisteret coaching bruges til at afbalancere det autonome nervesystem og giver borgeren indsigt og viden om, hvordan nervesystemet virker, og hvordan dets styring af vores indre tilstande har direkte effekt på vores livskvalitet. Hesteassisteret coaching er effektivt, og giver værktøjer til mestring af eget liv ved at gå bagom de forsvarsmekanismer, som den kognitive del af hjernen kan have.

Kirsten, økonomichef
En meget anderledes stresscoaching, som giver mulighed for at fokusere på en anden måde, end når man sidder i en stol overfor en terapeut. Desuden har det været nemmere at komme dybere ind i mig selv på grund af øvelserne med hesten. Jeg er startet i et nyt job, og der har jeg også haft stor glæde af øvelserne, som hjælper mig med at få lyttet til mig selv og få sat grænser.
Som terapeut er Sussi god og nærværende og har hjulpet mig med at få bedre jordforbindelse og forståelse for, hvorfor min krop reagerer, som den gør.

Læs om det autonome nervesystem her

 Formålet med forløbet:

  • konkrete værktøjer til håndtering af belastende situationer i hverdagen
  • større livskvalitet og hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen
  • større robusthed i forhold til stress, angst, depression mm.

Derfor virker heste-assisteret coaching:
Heste har et meget veludviklet autonomt nervesystem og kan derfor to meget vigtige ting i relationen til mennesker

  1. Heste afspejler autentisk vores kropssprog og derved vores kropslige og psykiske tilstand.

Med mennesker, som har svært ved at komme i kontakt med deres kropslige og psykiske tilstand enten på grund af stress, depression eller lavt selvværd, betyder det derfor, at de gennem arbejdet med hesten kan få denne kontakt til dem selv. Dette foregår gennem kropslige øvelser fra jorden med hesten, som aktivere kontakten til borgerens  krop samt ved at opleve hestens reaktioner på borgernes adfærd. Derved får borgeren mulighed for at arbejde med deres egen psykiske og fysiske tilstand.

2.    Hesten besidder en meget veludviklet kontakt til sin krop og indre tilstand.

Derfor kan den formidle en tilstand af ro og nærvær, som hjælper mennesker til en større adgang til at afstemme deres nervesystem og derved opnå indre ro, glæde og tilstedeværelse i nuet.

Præcis de to kompentencer bevirker, at arbejdet med at afbalancere og robustheds-gøre borgernes nervesystem, får optimale betingelser gennem arbejdet med heste.

Sådan foregår heste-assisteret coaching: 
Arbejdet foregår gennem samarbejds-øvelser med hesten. Øvelserne hjælper borgeren med at give borgeren adgang til at kunne berolige sit nervesystem, sætte grænser, se andres grænser, opleve samhørighed, holde fokus, give selvtillid, større selvværd eller virker tryghedsskabende. Øvelserne er alle afstemt efter borgerens tilstand, arbejdsområde og personlig kompetencer. I sessionerne arbejdes der også samtale-terapeutisk med borgeren. Alle øvelserne tager udgangspunkt i brugen af borgerens krop og giver en tæt kontakt til hesten. Det hjælper borgeren med at få et højt niveau af nærvær og en oplevelse af, at tidsfornemmelsen bliver væk – et godt tegn at være lige her – lige nu.

Det er ikke nødvendigt, at borgeren har kendskab til heste eller har ride-kundskaber. Arbejdet med hesten foregår fra jorden. Sessionerne foregår i smukke landlige omgivelser i Ringsted . Herved får borgeren også glæde af den virkening, som arbejdet med personlig udvikling i naturen giver.

Sådan foregår en session

Christa Røigaard, kontormedarbejder
Det har været en anderledes personlig udviklingsmåde, som har givet mig rigtig meget. Jeg er blevet meget mere bevidst omkring min situation og har fået en god forståelse af, hvorfor jeg er endt, hvor jeg er. Jeg vender i min arbejdsdag gentagne gange tilbage til de fysiske øvelser, som jeg udførte i samarbejde med hesten, og det hjælper mig i forhold til at håndtere stress.
Som terapeut er Sussi meget dygtig og havde gode vinkler til at håndtere mine udfordringer, så jeg følte mig meget lettere, når jeg gik derfra, end da jeg kom. I forholdet til øvelser med hesten og jeg, var Sussi utrolig professionel og ualmindelig dygtig i forhold til samspillet mellem os.

Virkningen af heste-assisteret coaching:
Den tryghed og ro heste formidler i god kontakt, gør ofte et uudsletteligt indtryk på os mennesker og giver en oplevelse af tryghed, ro og overskud. Specielt for mennesker med et lavt selvværd og få succeser i livet, kan det at opnå kontakt og færdigheder med en hest være en skelsættende erfaring, som har en kraftigt positivt afsmittende effekt på personens øvrige liv.  At træne nervesystemet sammen med en hest, giver iøvrigt resiliens og robusthed i borgerens øvrige liv. På den måde vil borgeren opleve, at de bedre kan modstå stress, samt at deres system hurtigt falder til ro igen efter en stresset oplevelse.

Forskningen bekræfter positiv virkning

Mine forudsætninger:

Jeg ejer Human Horse og er uddannet psykoterapeut med speciale i arbejdet med det autonome nervesystem og chok/traume. Jeg har arbejdet med heste hele sit liv. Jeg er uddannet i klassisk dressur/grunddressur og horsemanship og har siden 2004 undervist og trænet heste og ryttere i både dressur og horsemanship.

I mit arbejde med hesteassisteret terapi har jeg har PTSD ramte veteraner og politibetjente i terapi samt klienter med stress, angst, depression mv. I hesteassisteret læring arbejder jeg med børn og unge fra behandlingsinstitutioner, specialtilbud og STU skoler. Jeg afholder kurser, workshop, foredrag i neuroaffektiv hesteassisteret terapi samt tilbyder supervision til fagpersonale.

Jeg har desuden i samarbejde med Aarhus Universitet og Danmarks Veteraner lavet Danmarks første forskningsprojekt i neuroaffektiv hesteassisteret terapi med PTSD ramte veteraner. Her har jeg i 2021 haft PTSD ramte veteraner i neuroaffektiv hesteassisteret terapi for at undersøge terapiformens effekt på målgruppen. Resultatet af projektet forventes at komme i efteråret 2022. Jeg samarbejder desuden med politiforenigen, Thin Blue Line i forhold til PTSD ramte politibetjente. I 2019 var jeg som psykoterapeut med soldaterforeningen, Veteranskytterne til Warrior Week i USA.

Jeg er desuden uddannet journalist, cand.com og har både arbejdet som journalist på DR Nyheder, Ridehesten, Magasinet Hest, Zibrasport og Dansk Psykoterapeutforening.

 

Hestens baggrund