Private

Få større ro, balance og glæde i dit liv. Bliv bedre til at sætte grænser, bliv udfordret på dit lederskab eller bliv kvit med uhensigtsmæssig adfærd.

I et forløb hos mig med heste-assisteret udvikling får du viden og øvelser, som gør dig i stand til at kunne afbalancerer dit autonome nervesystem og få derved større opmærksomhed på din tilstand i krop og sind – Det giver nemlig større overskud og sundhed.

Derfor virker heste-assisteret personlig udvikling:
Heste har et meget veludviklet følelsesregister og et velfungerende autonomt nervesystem og kan derfor to vigtige ting i relationen til mennesker.

1. For det første afspejler heste præcist, hvordan du har det – både psykisk og fysisk.

Derved kan du se din egen fysisk og psykiske tilstand, mønstrer og reaktioner afspejlet i hestens adfærd. Herefter kan du arbejde med din tilstand, ændre mønstrer og adfærd og så opleve hesten afspejle din ændring øjeblikkeligt.

2. For det andet besidder heste en meget veludviklet kontakt til deres krop og indre tilstand. Den balance og ro udstråler de meget kraftigt, og det smitter af på os mennesker, så man selv oplever ro – også hvis man har svært ved selv at finde den. Det giver glæde, overskud og lyst til at forandre adfærd, der ikke er hensigtsmæssig for roen.

Præcis de to kompentencer, som heste har, giver optimale betingelser for, at du vil opleve større balance i hverdagen, kunne ændre uhensigtsmæssig adfærd og få større opmærksomhed på din tilstand i din krop og sind.

 

Sådan foregår en session

Virkningen af heste-assisteret personlig udvikling
Den ro og autentisk spejling heste formidler i god kontakt, gør ofte et uudsletteligt indtryk på os mennesker og giver en oplevelse af tryghed og overskud, som bevirker, at du kan ændre uhensigtsmæssig adfærd og få større opmærksomhed på din tilstand i din krop og sind i din dagligdag. Hver gang du ikke er tilstede i nuet, vil hesten miste interessere for dig – det øjeblik, du bliver nærværende igen – er du igen interessant for den. På den måde kan du arbejde med at blive mere tilstede og derved få større ro, glæde og fokus.

Alt nyere amerikansk og engelsk forskning viser, at både viden om, og det at kunne arbejde med dit autonome nervesystem, giver dig en mental og kropslig robusthed, som vil have en stor positiv afsmittende effekt på dit øvrige liv. Flere ting vil føles som små problemer – ikke som store. Selvom du i din hverdag vil opleve stressede situationer, vil dit system hurtigt falde ned igen og finde ro.

Læs mere om det autonome nervesystem her

Mine forudsætninger:
Jeg kan tilbyde personlig udvikling med heste, da jeg er uddannet psykoterapeut, har arbejdet med heste hele mit liv og i de sidste 15 år har arbejdet med fokus på horsemanship og afbalancering af hestens autonome nervesystem – et system, der i høj grad ligner menneskets. Derfor kan jeg med lethed aflæse hestens adfærd, dens følelsesmæssige tilstand og dens respons på dig. Alle mine heste er horsemanship-trænet, og bliver trænet dagligt, hvorfor de kan være i behagelig kontakt med dig. Jeg har nemlig i mit arbejde altid fokus på sikkerhed for kursister.

Som psykoterapeut har jeg speciale i det autonome nervesystem, biokemien bag og har derfor stor viden og erfaring med at afbalancere og robustheds-styrke disse. Herved kan jeg støtte din proces og sørge for, at relationen mellem dig og hesten er af givtig karakter. Jeg sørger altid for, at du får konkrete redskaber og viden, som du kan bruge i din hverdag til at håndtere de udfordringer, du møder.

Jeg er desuden uddannet journalist og er en dygtig formidler, så du får viden om dig selv i en let og tilgængelig form. På den måde bliver det både interessant og lærerigt at udvikle sig personligt.

Det er ikke nødvendigt at have kendskab til heste eller have ride-kundskaber. Arbejdet med hesten foregår med øvelser fra jorden og hesten er specialtrænet til at være i god kontakt. Alle øvelser tager udgangspunkt i velbehag, da forskningen viser, at det giver adgang til netop den del af nervesystemet, der skaber balance og ro.

I løbet af sessionerne har du også samtaler med mig. Samtalerne vil give dig større bevidsthed og afklaring af din egen situation, samt øge din forståelse af din krop, dit sind samt dit nervesystem og dets opbygning. Sammen med de kropslige øvelser med hesten vil det give dig en langt større robusthed i forhold til fremtidige belastninger – samt bevirke, at du bliver mere nærværende, tryg og ikke mindst mere glad i din hverdag.

Sessionerne foregår i smukke naturlige omgivelser på Stavnsholt Gydevej 68, 3460 Birkerød. Herved får du også glæde af den ro og inspiration, som arbejdet med personlig udvikling i naturen giver.

Pris: 1000 kr. Per session a 1 time.

Jeg anbefaler forløb a minimum 16 sessioner