Workshops

  1. Kursus til fagpersonale om afbalancering af det autonome nervesystem hos børn og unge

Afprøv, oplev og mærk, hvordan man i samspil med heste kan arbejde med neuroaffektiv udviklingsteori. Få viden om det autonome nervesystem og om, hvorfor arbejdet virker i forhold til børn og unge med udfordringer omkring relationer og at kunne slukke deres indre alarmberedskab.

Kurset henvender sig til medarbejdere, som er optaget af neuroaffektiv udviklingspsykologi, arbejdet med det autonome nervesystem og hesteassisteret læring i forhold til afbalancering af børn, unge og voksne.

Kurset giver mulighed for at opleve arbejdet i samspillet med heste – som altid giver en autentisk og ærlig respons på deltagernes arbejde. Herved kan man gennem arbejdet med kropslig kommunikation med hestene, få redskaber og viden om, hvordan man arbejder med hesteassisteret læring i samspil med nervesystemet.

Sådan foregår kurset:  
Kurset tager udgangspunkt i øvelser på banen sammen med en hest, hvor deltagerne arbejder med relationer, kontakt og indre lederskab. Der arbejdes både med afbalancering af nervesystemet og aflæsning af eget og hestens nervesystem. Desuden vil der også være arbejde, som handler om robusthed og resiliens i forhold til forandringer.

Derudover vil deltagerne på kurset få viden om det autonome nervesystem, så de fremadrettet bevidst kan arbejde med afbalancering af nervesystemet. På den måde vil de bedre kunne yde samtaler og værktøjer til børn, unge og voksne, der har brug for viden og støtte til at slukke deres indre alarmberedskab.

Derfor virker heste-assisteret læring: 

Heste har et meget veludviklet følelsesregister og et sensitivt autonomt nervesystem og kan derfor to vigtige ting i relationen til mennesker.

1. For det første afspejler heste præcist, hvordan deltagerne har det – både psykisk og fysisk.

Derved kan man se sin egen fysiske og psykiske tilstand, mønstrer og reaktioner afspejlet i hestens adfærd. Herefter kan man arbejde med sin tilstand, ændre mønstrer og adfærd og så opleve hesten afspejle ens ændring øjeblikkeligt.

2. For det andet besidder heste en meget veludviklet kontakt til deres krop og indre tilstand. Den balance og ro udstråler de meget kraftigt, og det smitter af på os mennesker, så man selv oplever ro – også hvis man har svært ved selv at finde den. Det giver glæde, overskud og lyst til at forandre adfærd, der ikke er hensigtsmæssig for roen.

Mine forudsætninger:
Jeg kan tilbyde uddannelse i hesteassisteret udvikling og læring med heste, da jeg er uddannet psykoterapeut, og i de sidste 15 år har arbejdet med fokus på afbalancering af nervesystemet i samspil med heste samt uddannelse heri. Alle mine heste er horsemanship-trænet, og bliver trænet dagligt, hvorfor de kan være i behagelig kontakt med deltagerne. Jeg har nemlig i mit arbejde altid fokus på sikkerhed for kursister. Som psykoterapeut har jeg speciale i det autonome nervesystem, biokemien bag og har derfor stor viden og erfaring med at afbalancere og robustheds-styrke disse. Herved kan jeg støtte deltagerne i deres proces, samt give redskaber og viden således, at de fremadrettet kan bruge disse redskaber i deres arbejde.

Sted: Stavnsholt Gydevej 68. 3460 Birkerød

Varighed: 2 dages kursus

 

Deltagere: 4-5 personer

Tilmelding på: sussihollensted@hotmail.com

 

 

 

2. Workshop til private: Lær om dig selv i samspil med heste

Få større ro, balance og glæde i dit liv. Bliv bedre til at sætte grænser, bliv udfordret på dit indre lederskab eller bliv kvit med uhensigtsmæssige mønstre.

Få viden og øvelser, som gør dig i stand til at kunne afbalancerer dit autonome nervesystem og få derved større opmærksomhed på din tilstand i krop og sind – Det giver nemlig større overskud og sundhed.

Lær om dig selv i tæt kontakt med et smukt og værdigt dyr som hesten.

Derfor virker heste-assisteret personlig udvikling:
Heste har et meget veludviklet følelsesregister og et velfungerende autonomt nervesystem og kan derfor to vigtige ting i relationen til mennesker.

1. For det første afspejler heste præcist, hvordan du har det – både psykisk og fysisk.

Derved kan du se din egen fysisk og psykiske tilstand, mønstrer og reaktioner afspejlet i hestens adfærd. Herefter kan du arbejde med din tilstand, ændre mønstrer og adfærd og så opleve hesten afspejle din ændring øjeblikkeligt.

2. For det andet besidder heste en meget veludviklet kontakt til deres krop og indre tilstand. Den balance og ro udstråler de meget kraftigt, og det smitter af på os mennesker, så man selv oplever ro – også hvis man har svært ved selv at finde den. Det giver glæde, overskud og lyst til at forandre adfærd, der ikke er hensigtsmæssig for roen.

Præcis de to kompentencer, som heste har, giver optimale betingelser for, at du vil opleve større balance i hverdagen, kunne ændre uhensigtsmæssig adfærd og få større opmærksomhed på din tilstand i din krop og sind.

Læs om det autonome nervesystem

Sådan foregår workshoppen: 
Workshoppen tager udgangspunkt i øvelser på banen sammen med en hest, hvor du arbejder med de udfordringer, du har i din hverdag. Derfor kan øvelserne varierer fra at blive bedre til at sætte grænser, styrke eller balancerer dit indre lederskab, opleve samhørighed uden at skulle præstere, kunne holde fokus, slippe din angst og øvelser, som modvirker depressive tilstande.

Derudover vil du på workshoppen få viden om det autonome nervesystem, så du bevidst kan balancere dit system. Ved det vil du nemlig få en naturlig blanding af aktivitet og ro i dit liv, så du nemt kan slippe stress og ikke føler dig drænet for kræfter.

Du behøver ikke have kendskab til heste eller ride-kundskaber. Arbejdet med hesten foregår på jorden. Workshoppen foregår på en smuk og landlig gård omkranset af marker og natur i Ledøje. På den måde får du også glæde af den ro som personlig udviklingsarbejde i naturen giver.

Virkningen af heste-assisteret personlig udvikling
Den ro og autentisk spejling heste formidler i god kontakt, gør ofte et uudsletteligt indtryk på os mennesker og giver en oplevelse af tryghed og overskud, som bevirker, at du kan ændre uhensigtsmæssig adfærd og få større opmærksomhed på din tilstand i din krop og sind i din dagligdag. Hver gang du ikke er tilstede i nuet, vil hesten miste interessere for dig – det øjeblik, du bliver nærværende igen – er du igen interessant for den. På den måde kan du arbejde med at blive mere tilstede og derved få større ro, glæde og fokus.

Alt nyere amerikansk og engelsk forskning viser, at både viden om, og det at kunne arbejde med dit autonome nervesystem, giver dig en mental og kropslig robusthed, som vil have en stor positiv afsmittende effekt på dit øvrige liv. Flere ting vil føles som små problemer – ikke som store. Selvom du i din hverdag vil opleve stressede situationer, vil dit system hurtigt falde ned igen og finde ro.

Mine forudsætninger:
Jeg kan tilbyde personlig udvikling med heste, da jeg er uddannet psykoterapeut, har arbejdet med heste hele mit liv og i de sidste 15 år har arbejdet med fokus på horsemanship og afbalancering af hestens autonome nervesystem – et system, der i høj grad ligner menneskets. Derfor kan jeg med lethed aflæse hestens adfærd, dens følelsesmæssige tilstand og dens respons på dig. Alle mine heste er horsemanship-trænet, og bliver trænet dagligt, hvorfor de kan være i behagelig kontakt med dig. Jeg har nemlig i mit arbejde altid fokus på sikkerhed for kursister.

Læs om hestens baggrund

Som psykoterapeut har jeg speciale i det autonome nervesystem, biokemien bag og har derfor stor viden og erfaring med at afbalancere og robustheds-styrke disse. Herved kan jeg støtte din proces og sørge for, at relationen mellem dig og hesten er af givtig karakter. Jeg sørger altid for, at du får konkrete redskaber og viden, som du kan bruge i din hverdag til at håndtere de udfordringer, du møder.

Sted: Stavnsholt Gydevej 68. 3460 Birkerød

Varighed: 5 timer fra 9.30-14.30

Pris: 1500 kr

Deltagere:  max 5 personer

Tilmelding på: Sussi Hjort Hollensted på 22511074 eller sussihollensted@hotmail.com