PTSD-ramte veteraner og politibetjente

Heste-assisteret terapi er velegnet til PTSD-ramte veteraner og nuværende eller tidligere politibetjente, da disse i samspil med hesten kan få adgang, viden og redskaber til at kunne berolige og afbalancere sit autonome nervesystem og på den måde finde mere ro og balance, samt redskaber til at tackle psykiske udfordringer i hverdagen. 

Terapien foregår udenfor i landlige og smukke omgivelser, hvor der er højt til himmelen og plads til at arbejde helhedsorienteret med både krop og psyke og sammenhængen mellem disse.  

 Heste-assisteret terapi og PTSD
Som PTSD ramt, kan det være svært at finde ro og beroligelse. Her kan hesten hjælpe. Et nervesystem, som man ikke selv kan berolige, kan nemlig beroliges i kontakt med andre. Man taler om, at man kan ”læne sig ind” i andres nervesystem og derved aktivere sit eget beroligelses-system. I det arbejde er heste meget gavnlige. Heste er nemlig et flok og flugt-dyr, som altid vil forsøge at berolige hinanden. Derfor kan veteranen starte med at finde beroligelse ved kropslige øvelser sammen med hesten. 

Heste vil med deres kropssprog konstant signalere, hvordan de har det følelsesmæssigt (de har et særdeles veludviklet og fintunet følelses-register), da flugtdyr i flok skal kunne aflæse hinanden nuanceret. Har veteranen derfor svært ved at mærke egne tilstande, kan denne starte med at observere hestens tilstand. Dette vil bevirke, at man indirekte kan arbejde med veteranens tilstand, men uden at veteranens nervesystem oplever det som en retraumatisering. Langsomt arbejdes skiftevis med veteranens tilstand og hestens – og kontakten imellem dem. 

Heste vil altid reagere på, hvordan veteranen har det, og spejle dette. På den måde kan veteranen begynde at få kontakt til de følelser og tilstande, som står i vejen for at kunne finde ro i systemet, og så kan der arbejdes med dem. Dette gøres både med samtale og med øvelser med hesten. De fysiske øvelser er med til blidt at begynde at bevæge de dele af veteranen, som er stivnet ved traumet/stressen osv. 

Samtidig arbejdes der samtale-terapeutisk med veteranens forhold til relationer og kontakt til andre mennesker. 

Da velafbalancerede heste fuldstændig problemfrit og hurtigt kan skifte fra høj aktivitet i nervesystemet med F.eks angst og uro til fuldstændig ro, kan man – når veteranen har fået kontakt til sit beroligelses-system – lave øvelser med hesten, hvor veteranen sammen med hesten aktiverer nervesystemet. Jo mere nervesystemet nemlig er i stand til at kunne tåle moderat aktivitet – og stadigvæk kan gå tilbage og finde ro – jo mere fleksibelt og robust bliver det.

Neuroaffektiv terapi: 

Hesteassisteret terapi hos Human Horse tager udgangspunkt i neuroaffektiv terapi. Dette har fokus viden, teori og arbejdet med det autonome nerve- og hormonsystem. 

Vores autonome nervesystem er designet til at sikre vores overlevelse i faresituationer. Det skal ligeledes sørge for, at vi kan restituere, når vi føler os trygge.  Vores nervesystem er dog ikke designet til stress og angst i store mængder og/eller gennem længere tid. konsekvensen af dette vil ofte være, at nervesystemet herefter ikke kan falde til ro, men konstant er stresset og derfor reagerer uhensigtsmæssigt i forhold til situationen. Tilstande, som er et af kendetegnene ved PTSD, depression, angst, stress mv.

Når man skal afbalancere et overbelastet nervesystem, starter man med at undersøge, hvad der for klienten skaber adgang til den del af nervesystemet, hvis funktion er beroligelse. I dette arbejde er det ofte kroppen, der arbejdes med, da hjernen ofte er så overbelastet, hvorfor store mængder af samtale-terapi ikke er gavnligt. 

Når klienten begynder at kunne “lande” sit nervesystem, så kan der arbejdes med den mentale og kognitive del af hjernen, således at klienten kan få en viden og indsigt i sit eget nervesystem og bevidst kan arbejde med afbalancering. Herefter arbejdes med at kunne tåle, at nervesystemet aktiveres i små doser. På den måde opnås nemligt et mere fleksibelt system, som kan bringes i ro og aktiveres i overenstemmelse med situationen. Samtidig bruges dette også i arbejdet med traumer. På den måde sikrer man nemlig, at systemet kan beroliges undervejs i arbejdet, så klienten ikke retraumatiseres. 

Chok og traumer eller langvarigt stressniveau aflejrer sig biokemisk med forhøjet kortisol niveau i kroppen. Derudover ses også fysiske konsekvenser såsom spændinger, forstenet ansigtsmimik mv. Derfor arbejdes i neuro-affektiv terapi også med at hjælpe kroppen med at opløse de spændinger og stivheder gennem kropslige øvelser.

Psykoterapeut, Sussi Hjort Hollensted:

Som psykoterapeut har jeg speciale i det autonome nervesystem, biokemien bag og har derfor stor viden og erfaring med at afbalancere og “robustheds-styrke” dette.

Jeg har uddannet heste i over 20 år både med ridning og horsemanship fra jorden. Her har jeg arbejdet med fokus på afbalancering af hestens autonome nervesystem. Derfor kan jeg med lethed aflæse hestens adfærd, dens følelsesmæssige tilstand og dens respons på klienten. Mine heste er trænede til at være i behagelig kontakt med klienterne. Jeg har nemlig i mit arbejde altid fokus på sikkerhed.

Forskningen viser, at heste-assisteret terapi virker