Kursusforløb for pårørende til politibetjente

Kurset henvender sig til pårørende til nuværende eller tidligere politibetjente. Pårørende, som oplever, at de er, og/eller har været belastet af deres mands/kones erhverv. Som oplever, at de har oplevet chok, traumer, stress eller andre overbelastninger, der påvirker dem i hverdagen samt nedsætter deres livskvalitet. 

Som gerne vil have et forum og forløb, hvor de kan arbejde med deres oplevelser således, at de kan få mere glæde, ro og tryghed. Kurset henvender sig også til pårørende, der ønsker viden om chok, stress og traumer samt redskaber til, hvordan det håndteres. 

Metode:
På kurset arbejdes med fokus på neuro-affektiv terapi. Dette gøres både med formidling af viden om det autonome nervesystem samt viden om, hvordan chok, traumer og stresstilstande påvirker vores krop og psyke. I dette arbejde er der fokus og konkrete redskaber til, hvordan man kan bringe sit nervesystem tilbage i balance, og derved opleve mere glæde, tryghed og ro.
Arbejdsformen er en blanding af undervisning, terapi og kropsarbejde.

Fokus i det terapeutiske arbejde:
Bedre afbalancering og ro i nervesystemet
-Opløsning af egne chok, traume og overbeastninger således, at det ikke belaster nervesystemet
-Forløsning af de følelser forbundet med traume-situationen
-Redskaber og ressourcer til at tackle hverdagens udfordringer som pårørende
-Forståelse og indblik i egen situation og derved kunne drage egenomsorg
-Gennem viden, teori og eget terapiarbejde at få indsigt i sin mands/kones/kærestes chok/traume og derved kunne få en bedre forståelse for dennes situation samt få redskaber til at håndtere situationen og kunne drage egenomsorg samtidig osv. 

Opbygning: 

Forløbet består af 4 weekender, begge dage fra kl 10-16. Hver weekend har et emne. Her modtager deltagerne både en teoretisk viden og redskaber i forhold til weekendens emne. Derefter arbejdes der med oplevelser i forhold til traumet, overbelastninger osv. 

 

1. Weekend: chok, traumer, stress og overbelastning 

Teori: Ønsker, formål og målsætning for den enkelte kursist. Teori om nervesystemet, afbalancering. Teori om chok og traumer. Redskaber til arbejdet med traumer.
Terapiarbejde: Arbejdet med chok, traume eller overbelastningen

 

2. weekend: Sorg og vrede

Teori:  Teori om sorg og sorgprocesser. Redskaber til arbejdet med sorg. Teori om vrede og arbejdet med vrede.
Terapiarbejde: Arbejde med sorg, vrede og andre følelser i forhold til den enkelte kursist

 

3. weekend: Skyld og skam

Teori: Teori om skyld og skam. Skammens essens, redskaber til at arbejde med skam og skyld
Terapiarbejde: Arbejde med kursisternes skyld og skam i forhold til deres oplevelse. Arbejde med hvordan de tackler deres mands/kones/kæreste skyld og skam i forhold til dennes situation

 

4. weekend: Reorientering 

Teori: Teori om forandring og reorientering
Terapiarbejde: Arbejde med fremadrettede processer og forandring for den enkelte kursist. Både i forhold til indre og ydre forandringer i kursustens liv på baggrund af forløbet. 

Afslutning og evaluering af forløbet i forhold til målsætning.