Sådan foregår en session

Sessionen starter som udgangspunkt på ridebanen. Sessionerne starter med cirka 10 minutters samtale. Her fortæller du om, hvordan du har det, og hvad du gerne vil arbejde med i sessionen. Derefter går vi i gang med den første øvelse. Under denne øvelse med dig, hesten tydeligt i sin interaktion med dig, hvordan tilstanden er i dit autonome nervesystem. Ud fra dette vælger jeg så den næste øvelse.

Tre eksempler på øvelser:

  1. Er dit sympatiske nervesystem meget aktivt, og du derfor oplever uro, angst eller lignende, starter sessionen ofte med en ”gå og stå øvelse”. Her går du rundt på ridebanen med hesten. Du starter med at skulle prøve at registrere dine fødder. Dette er en øvelse, som giver dig mulighed for at begynde at mærke din krop, og få det sympatiske nervesystem til at sænke sin aktivitet. Hesten er trænet til at gå efter dig i et roligt og langsomt tempo. Derefter kan du eventuelt begynde at arbejde med samværet med hesten, følelsen af ikke at være alene, og som tidligere beskrevet at kunne ”læne dig ind” i hestens system. Der ledes som udgangspunkt efter behagelige kropslige reaktioner og følelser hos dig. Dette gøres, da det er ”velvære-følelser”, som aktiverer det parasympatiske nervesystem.
  2. Har du svært ved at sige fra overfor andre mennesker, arbejdsopgaver osv., kan du sammen med hesten lave øvelser, hvor du arbejder med dette tema. Øvelsen går ud på, at du med sit kropssprog skal forhindre hesten i at trænge ind i dit personlige sfære/felt.
  3. Oftest sluttes sessionen af med en meditationsøvelse, hvor du står med din krop – og eller hænder – op ad hesten, og her bliver guidet igennem din krop. Denne øvelse laves også, da blid berøring af vores hud og krop forårsager et skift fra det sympatiske nervesystem til det parasympatiske nervesystem.